All On Four İmplant Diş Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır? Fiyatları Ne Kadar? Antalya

All on Four İmplant Nedir? Antalya

Ağız ve diş sağlığı, insanların yaşam kalitesi ve sosyal yaşamlarında önemli ve belirleyici öneme sahip bir etmendir. Beslenme, konuşma, duyguların ifadesi, özgüven, estetik görünüm gibi birçok durum kişisel ağız ve diş sağlığı ile doğrudan ilgilidir. Bu kapsamda, gerek sağlık gerekse de estetik istekleri karşılayacak, hastanın ihtiyacı ve memnuniyetinin de esas alındığı, protez, kaplama, implant gibi çok farklı diş hekimliği tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri de,de ağzındaki doğal dişlerini kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalar için geliştirilen, implant tedavisidir. İmplantı, diğer protez tedavilerinden ayıran en önemli farkı, implant vidalarının doğrudan çene kemiğine sabitlenmesi ve kalıcı bir tedavi yöntemi olmasıdır. İmplant tedavi çeşitlerinden bir tanesi de, all on four implant (dörtlü implant tedavisi) tedavi uygulamasıdır. Çene kemiği yetersizliği, ileri cerrahi operasyon ihtiyacı gibi nedenlerle, normal implantın yapılamadığı durumlarda uygulanan bir implant tedavi çeşididir. All on four implant diş tedavisi Antalya'da en iyi şekilde kliniğimizde yapılmaktadır. Bu yazımızda, All on Four Nedir? All on Four Avantajları Nedir? All on Four İmplant Fiyatları Ne Kadar? gibi bir çok soruya cevap arayacağız.

All on four implant tedavisi için Antalya’da hastaların tercih ettiği en iyi kliniklerinden birisi de Dentarma Turkey Diş Kliniğidir. All on four implant tedavisini Antalya’da tecrübeli diş hekimlerimize yaptırmak isteyen hastalarımız, randevu ve ön muayene için kliniğimiz ile iletişim kurabilirler.

All On Four Nedir?

Dental implant tedavisi, doğal dişlerini kısmen ya da tamamen kaybeden hastaların, ağız içi diş eksikliği problemini çözmek için geliştirilen, son derece rahat ve konforlu bir işlemdir. Doğal dişlerin farklı nedenlerle kaybedilmesi, özellikle tüm dişlerin kaybı durumu, zaman içerisinde çene kemiğinin kısmi kaybına ve yükseklik ve genişlik yönlerinden hacimsel olarak doku azalmasına neden olur. Bu durum, alt çene azı dişleri bölgesinde kemik kaybı sonrası alt çeneden geçen sinir kanalı ile mesafenin azalması ve üst çene kemik dokusu kaybı sebebiylede maksiler sinüs boşluklarının sarkması durumlarına sebep olur ve bu alanlara normal implant tedavisi uygulanamaz. Bu alanlarda implant tedavisinin uygulanabilmesi için, ileri cerrahi tedavi yöntemleriyle çene kemiği dokusunda iyileştirmeler ve düzeltmeler(kemik transferi, maksiler sinüsleri yükseltme gibi) yapılması gerekir. Buda yaklaşık bir yıllık süre ve yüksek maliyet anlamına gelmektedir.

Bu durumda, hem daha kolay hem de daha kısa sürede sonuç alınan, all on four implant tekniği devreye girmektedir. Bu teknikte, tüm dişlerini kaybeden hastanın, hem alt hem de üst çene kemiğinin arka bölümüne 2, ön bölümünde 2 olmak üzere 4 adet implant yerleştirilir. Arka bölüme yerleştirilen implantlar, 30-45 derecelik açılarla eğimli bir biçimde yerleştirilirken, ön bölüme yerleştirilen implantlar, 90 derecelik açıyla dik bir biçimde yerleştirilir. Yerleştirilen bu implantlara, aynı gün geçici sabit diş protezleri takılır. Yerleştirilen implantlar, 3-5 aylık süre zarfında çene kemiği ile yeterince bütünleştikten sonra, geçici sabit diş protezleri sökülerek, kalıcı sabit diş protezleri takılır. All on four implant diş tedavisine alternatif olarak all on six implant tedavisi de tercih edilebilir. Ancak bunun için hastanın çene kemiğinin uygun olması ev diş hekiminin de bu tedaviyi öenermesi gerekmektedir.

All on four implant tekniği sayesinde, azı dişleri bölgesinde çok fazla kemik dokusu kaybı olan hastalar uzun ve sıkıntılı cerrahi işlemlerin oluşturduğu zorlukları yaşamadan, sabit diş kullanabilme imkânına kavuşur. Aynı zamanda, tedavi süreci boyunca, diğer implant tedavilerindeki gibi hasta dişsiz kalmamakta ve yerleştirilen implantların üzerine, aynı gün geçici diş protezi takılarak, hastanın dişsiz kalmasının da önüne geçilmektedir. Uzun yıllardır uygulanan all on four tekniği, elde edilen sonuçlar ve yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde, başarısı her açıdan kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir.

All On Four İmplant Tedavisinin Avantajları Nedir?

All on four implant tedavi yönteminin, diğer implant uygulamalarına göre oldukça fazla avantajları vardır. Bunlar;

 • Aynı gün içerisinde, hastalara ileri cerrahi tedaviler uygulamaya gerek kalmadan, tek bir cerrahi işlem yapılarak, hem implantın çene kemiğine yerleştirilmesi hem de implant üstüne geçici sabit protez takılması işlemi gerçekleştirilir. Böylece, hastalar bir günde, yeni geçici sabit diş protezleri ile normal yaşamlarına dönerler. Hareketli protezle güne başlayan hastalar, gün sonunda tedavi bitiminde sabit protezlerine kavuşurlar. Böylece estetik açıdan doğal ve genç bir gülüşe sahip oldukları gibi, çiğneme, konuşma, içme gibi fonksiyonları da yerine getirebilirler.
 • All on four implant tedavisinin önemli avantajlarından biride, süredir. Tedavi sürecinin daha kısa olması ve hızlı bir iyileşme göstermesi nedeniyle, all on four implant, diğer implant uygulamalarına karşı bir üstünlük kazanmaktadır.
 • All on four implant uygulamasında, kemik takviyesi ve sinüs yükseltme gibi ileri cerrahi uygulamaları olmadığı için, yapılan cerrahi operasyonlar daha az ve daha kolaydır.
 • Yapılan tedavi sürecinde oluşan yara yerlerine, herhangi bir baskı olmadığı için, daha az acı ve ağrı olur.
 • All on four implant tedavisinde, daha az implant kullanıldığı ve ekstra cerrahi uygulamalar gerektirmediği için, normal implant tedavisinden daha düşük maliyetli ve ucuzdur.
 • Arka çene kemiğinde ortaya çıkan kemik dokusu kaybı nedeniyle normal implant tedavisi yapılamayan durumlarda, ön çene kemiğine yerleştirilen 4 adet implant ile, hastaya estetik ve sabit bir protez kullanım olanağı sağlanır.
 • All on four implant uygulamasında, tedavi süresinin kısalığı ve seans sayısının azlığından dolayı, şehir dışı ve ülke dışından gelen hastalar açısından oldukça uygundur.
 • All on four implant tedavisinde, takılan protezlerin bakımı çok daha kolaydır.
 • All on four implant tedavisi, hareketli protezler sebebiyle bulantı hissi yaşayan hastalar açısından da son derece uygundur.
 • All on four implant tedavisinde takılan protezler, damak protezlere göre daha farklıdır. Bu protezler hastanın damak kısmına oturmadığı için, alışılması ve kullanılması daha kolaydır.
 • All on four implant tedavisinde, kişiye özgü planlanabilen sabit protezlerle, aynı zamanda estetik bir gülüş tasarımı da sağlanır.
 • All on four tedavisinde, protezler sabit olduğu için, hareketli protezlerin ağız içinde neden olduğu yanma, batma, vurma gibi problemlere neden olmaz.
 • All on four tedavisi sonrasında, hastaların kontrol muayeneleri ve tedavi süreçleri çok daha rahattır.
 • All on four implant tedavisinde, belli açılarla arka çene kemiğine yerleştirilen implantlar sayesinde, anatomik yapıya zarar verilmemiş olur.
 • All on four implant tedavisinde, kemik grefti yapılmasına ihtiyaç yoktur.
 • All on four implant tedavisiyle, çene kemiklerinde meydana gelebilecek doku kayıplarının önüne geçilir.
 • All on four implant tedavisinde, hastanın protez takıp çıkarma gibi bir problemi yoktur.
 • All on four implant tedavisinin başarı oranı, son derece yüksektir.

All On Four İmplant Tedavisi Nasıl Yapılır?

All on four implant tedavisi, son derece rahat ve kısa sürede sonuç alınabilen gelişmiş bir diş hekimliği uygulamasıdır. All on four implant tekniğinde amaç, çene kemiğinde meydana gelen kemik dokusu kaybı nedeniyle sinüs tabanı ve alt çene sinir kanalı gibi yapıların, implant uygulanacak olan kemiğe yakınlığı sebebiyle, bu yapılardan daha uzak bir noktaya implantı yerleştirmek için, implant açılarında değişiklik yapılması esasına dayanır. Normal implant tedavilerinde, implant çene kemiğine dik bir biçimde yerleştirilerek çiğneme, esnasında oluşan kuvvetlerin, çene kemiğine iletilmesi sağlanır. All on four implant tekniğinde ise, önde yer alan iki implant 90 derecelik dik bir açıyla yerleştirilirken, arkada yer alan iki implant ise 30 ila 45 derecelik bir eğimli açıyla çene kemiğine yerleştirilir. Çene arkasına, 30 ila 45 derecelik açılarla, normal implantlardan daha uzun implantlar yerleştirilmesindeki amaç, daha emniyetli ve sinir kanalı, sinüs boşluğu gibi anatomik yapılardan uzakta bir alana uygulama yapılmasıdır.

All on four implant tedavisi uygulama aşamaları şöyle sıralanabilir:

 • All on four tedavisi yapılması düşünülen hastalara, hem klinik hem de radyolojik muayene işlemi gerçekleştirilir. İlk olarak, diş hekimi ile klinik muayene gerçekleştirilir. Burada hastanın gerekli muayenesi yapılarak, bu tedavi için uygun olup olmadığı değerlendirilir. Hastanın talebi ve istekleri alınır. Daha sonra radyolojik muayene işlemine geçilir. Bu kapsamda, hastanın bilgisayarlı tomografisi çekilir. Bu sayede, implantın uygulanacağı bölgedeki kemik yoğunluğu görülmüş olur. Gerekli durumlarda, implantların yerleşim noktalarını belirleyebilmek için, panoramik röntgen veya 3D çene tomografisi de çekilebilir.
 • Radyolojik ve klinik muayene işlemleri sonrasında, gerekli tasarım ve planlamalar yapılır, alt ve üst çenenin ölçüleri alınır. Alınan bu ölçüye göre, geçici protezler hazırlanır.
 • Gerekli muayene ve ölçü alma işlemleri tamamlandıktan sonra, cerrahi işlemlere geçilir. Öncelikle, işlem yapılacak alan lokal anestezi işlemi ile uyuşturulur. Lokal anestezi istememeniz durumunda, genel anestezi uygulaması yapılabilir. Bu kapsamda, hastanın ağzında bulunan, daha önce kırılmış diş kökleri ve çürük dişler çekilir.
 • Önde yer alacak olan iki implant 90 derecelik dik açıyla, arkada yer alacak diğer iki implant ise 30 ila 45 derecelik açılarla çene kemiğine yerleştirilir. İmplantlar yerleştirildikten sonra, dikişler atılır ve ağız içi temizlenir.
 • Oluşan yaraların iyileşmesi için beklenir. 1 hafta sonra ağızdaki dikişler alınır. Bu aşamada, hastanın dişsiz kalmaması için geçici diş protezleri takılır.
 • Yaklaşık 3-4 ay sonra, implantların çene kemiğine iyi şekilde kaynamasıyla, geçici protezler sökülerek, daimi diş protezleri takılır.
All on Four İmplant Fiyatı Ne Kadar? Antalya

All On Four İmplant Tedavisi Kimlere Uygulanır?

All on four tedavisi, diş implant tedavisi uygulanmasına engel herhangi bir sağlık problemi olmayan ve istenilen seviyede kemik dokusuna sahip, hiç dişi bulunmayan hastalara uygulanabilir. Ayrıca, dişlerinin önemli bir bölümünü kaybetmiş ve kalanlarında mutlaka çekilmesi gerektiği durumlarda da all on four implant tedavisi uygulanabilir. Özellikle, normal implant tedavisi uygulanamayacak seviyede, alt ve üst çene arka bölümünde kemik kaybı olan hastalar için, en uygun tedavi yöntemi olarak tavsiye edilmektedir.

All on four yönteminin en büyük avantajlarından biride, aynı gün içerisinde geçici bir protez diş takılarak, hastanın dişsiz kalmıyor olması durumudur. Çeşitli nedenlerden dolayı(iş, sağlık, sosyal ilişki vb.), dişsiz kalma durumunda sıkıntı yaşayabilecek ve implant yaptırmak zorunda olan kişiler içinde, bu tedavi yöntemi oldukça elverişlidir.

All On Four Tedavisi Sonrası Nelere Dikkat Edilir?

All on four tedavisi bittikten sonra oluşabilecek durumlar ve hastaların dikkat etmesi geren durumlar şöyle sıralanabilir:

 • All on four tedavisi sonrası, ilk birkaç günde hastalar şişme, acı, sızı, ağrı gibi bazı rahatsızlıklar hissedilebilir. Bu durumda, hekiminiz tarafından size reçete edilen ilaçlar kullanılabilir.
 • All on four tedavisi sonrası ilk aylar, kemik ve implantın birbiriyle kaynama dönemi olduğu için, bu süre zarfında çok yumuşak yiyeceklerle beslenmek gerekir. Böylece implantlar üzerinde oluşabilecek baskı azaltılarak, implantın kemiğe daha iyi kaynaması sağlanır. Yaklaşık 3-4 aylık süre içerisinde, implant ve çene kemiği birbirine kaynar. Bu süre sonunda, geçici protezler çıkarılıp, kalıcı protezler yerine takıldıktan sonra, artık daha sert gıdalarla beslenmeye geçilebilir.
 • All on four tedavisi sonrası, implant bölgesine yumuşak ve steril bir tamponla, kanamayı durdurmak için tampon uygulaması yapılır.
 • All on four tedavisi sonrası ilk 24 saat içerisinde, tükürükte görülen kan normal bir durumdur. Bu dönemde tükürülmemeli ve ağız çalkalanmamalıdır.
 • All on four tedavisi sonrası, 2 saat boyunca anestezi etkisi henüz geçmediği için, herhangi bir şey yenilip içilmemelidir. İlk 24 saatlik süre içerisinde, aşırı sıcak ve soğuk yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
 • All on four tedavisi sonrası, ilk 24 saatte diş fırçalama ve gargara yapılmaz. İlk 24 saatten sonra gündü 2 defa gargara yapılabilir.
 • All on four tedavisi sonrası, ilk 24 saatte sigara ve alkol tüketiminden sakınılmalıdır. Mümkünse, iyileşme dönemi sürecinde bunlar hiç kullanılmamalıdır.
 • All on four tedavisinden, 6-7 gün sonra diş hekimine uğranarak dikişler alınır. Eğer yapılan dikişler kendiliğinden eriyen özellikteyse, diş hekimine gitmeye gerek yoktur.
 • All on four tedavisi sonrası, implantlarla ilgili olarak yaşanabilecek ciddi bir problem durumunda, beklenmeden hemen diş hekimine gidilmelidir.

All On Four İmplant Bakımı Nasıl Yapılır?

 • All on four implant tedavisi sonrası, kişisel ağız ve diş bakımı son derece önemlidir. Mutlaka günlük kişisel ağız ve diş bakımının yapılması gereklidir. Bu kapsamda diş ve protezler günde 2 kez fırçalanmalıdır. Protezlerin temizliği ve hijyeni için üretilen özel malzemeler kullanılarak, protezlerin bakımı yapılabilir. Diş ipi kullanılmalı ve ağız gargarası yapılarak ağız içi hijyeni sağlanmalıdır.
 • All on four implant tedavisinde kullanılan protez dişler, her ne kadar sağlam malzemelerden üretilmiş olsa da, normal dişler gibi kırılma ve çatlama durumları söz konusudur. Bu nedenle çok sert gıdaların(kabuklu fıstık, fındık vb.) protezlerle kırılmamasına ve çiğnenmesine özen gösterilmelidir.
 • All on four implant tedavisi sonrası, 6 ayda bir rutin diş hekimi kontrolleri yapılmalıdır.
 • All on four implant tedavisi sonrası, diş hekimi tarafından hastaya verilen ilaçlar aksatılmadan ve düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.

SIK SORULAN SORULAR (All On Four)

All on four implant tedavisi konusunda ortalama bir fiyattan bahsetmek mümkün değildir. Çünkü all on four implant tedavisi öncesi, ekstra diş tedavi uygulamaları (diş çekimi, kemik oluşturma vb.) yapılması söz konusu olabilir. Bu durum, all on four implant fiyat farklılıklarının oluşmasına neden olur. Yine tedavide kullanılan malzemenin kalitesi de, all on four implant fiyat değişmesinde önemli bir etkendir. Ancak, kullanılan implant sayısının az olması, bu tedavi yönteminin geleneksel implant uygulamalarına göre daha ekonomik olmasını sağlamaktadır.

Görüldüğü gibi, All on four implant tedavisi fiyatlarını Antalya’da belirleyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, uygulamanın yapıldığı kliniğin lokasyonu, kullanılan malzeme, diş hekiminin tecrübesi ve döviz kurudur. All on four implant tedavisini Antalya’da uygun fiyatlarla yaptırmak isteyen hastalarımız, randevu için diş kliniğimiz ile iletişim kurabilirler.

All on four implant tedavisi, lokal anestezi altında yapıldığı için herhangi bir ağrı ve sızı hissedilmesi söz konusu değildir. Dişçi korkusu olan hastalar için, genel anestezi uygulanarak da all on four implant tedavi işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Anestezi etkisinin geçmesinden sonra, hafifte olsa ağrı ve sızı hissedilebilir. Bu durumlar için, diş hekiminiz tarafından verilen ağrı kesiciler kullanılarak, hasta tarafından ağrı ve sızının hissedilmemesi sağlanır

All on four implant tedavisi, uzun yıllardır başarılı bir şekilde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Gerek yıllar içinde yapılan uygulamaların başarısı, gerekse de yapılan bilimsel çalışmalar, all on four implant tedavisinin son derece güvenilir bir uygulama olduğunu göstermektedir.

All on four implant tedavisi sonucunda takılan protezler, hastanın kişisel ağız ve diş bakımı uygulamalarını düzenli bir şekilde yapması durumunda, 20 yıl ve daha fazla süre kullanılabilmektedir.